• Onnistunut opiskelijayhteistyö osana hankkeen kehittämistyötä

    Kuluneena lukuvuonna hankkeemme on osallistunut Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijayhteistyöhön. Osana sosiaalialan kolmannen vuosikurssin opintoja järjestetään Projekti- ja yhteisökehittämisen opintojakso, jonka osaamistavoitteisiin kuuluu mm. hanketyön prosessin hahmottaminen sekä tiedontuottaminen työelämän hankeyhteistyökumppaneiden toiminnan ja kehittämisen tarpeisiin (Nisula, Airaksinen & Autio 2021). Vakasosionomi-hanke on toiminut kyseisellä opintojaksolla toimeksiantajana tämän lukuvuoden aikana jo kahteen otteeseen; syksyllä ja keväällä.   Syksyn -21 opintojaksolla…


  • Vakasosionomi -hanke laajentui

    Kevät 2022 toi mukanaan hankkeeseen lisää opiskelijoita. Syksyllä 2021 Joensuun kaupunki lähestyi hanketta ja tiedusteli mahdollisuutta osallistua hankkeeseen. Hankkeen näkökulmasta Joensuun kaupungin mahdollinen mukaantulo olisi erittäin positiivinen ja merkittävä asia. Yhteistyö alkoi Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa ja tämä avasi ovea myös muille kiinnostuneille: Nurmeksesta oltiin myös kiinnostuneita.  Loppuvuodesta pidettiinkin jo infotilaisuuksia sekä Joensuun kaupungin että…


  • Moduuliajattelulla uudenlaista, kokonaisvaltaista ja opiskelijalähtöistä otetta

    Hankkeessa työskentelee projektipäällikön ja projektiasiantuntijan rinnalla kehittäjäopettaja. Kehittäjäopettajan tehtäviin kuuluu opintojaksojen vaihtoehtoisten toteutustapojen käytännön suunnittelu ja läpivienti yhdessä projektipäällikön ja projektiasiantuntijan kanssa. Lisäksi kehittäjäopettaja toimii sosiaalialan opettajien tukena otettaessa käyttöön hankkeessa kehitettyjä uusia, vaihtoehtoisia toteutustapoja. Syyslukukaudella -21 hankkeen kehittäjäopettajana työskenteli sosiaalialan lehtori Kirsi Lindlöf. Hankkeessamme kehitetään sosiaalialan koulutuksen monimuotoista toteutusta sekä työelämälähtöistä toteutusmallia. Niinpä meille…