Vakasosionomi -hanke laajentui

Kevät 2022 toi mukanaan hankkeeseen lisää opiskelijoita. Syksyllä 2021 Joensuun kaupunki lähestyi hanketta ja tiedusteli mahdollisuutta osallistua hankkeeseen. Hankkeen näkökulmasta Joensuun kaupungin mahdollinen mukaantulo olisi erittäin positiivinen ja merkittävä asia. Yhteistyö alkoi Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa ja tämä avasi ovea myös muille kiinnostuneille: Nurmeksesta oltiin myös kiinnostuneita. 

Loppuvuodesta pidettiinkin jo infotilaisuuksia sekä Joensuun kaupungin että Nurmeksen varhaiskasvatuksen lastenhoitajille. Nurmeksesta ja Joensuusta opiskelunsa aloitti maaliskuussa yhteensä 24 opiskelijaa. Hanke lähestyi myös yksityisiä päiväkoteja, joista lähti mukaan vielä 4 opiskelijaa, neljästä eri yksityisestä päiväkodista. Projektipäällikkö ja -asiantuntija tapasivat kaikki koulutukseen ilmoittautuneet pienryhmittäin Teams-palavereissa helmikuussa 2022. Kyseiset tapaamiset mahdollistivat opiskelijoiden pohdituttaviin asioihin vastausten saamisen sekä tutustumisen tuleviin opiskelijaryhmän jäseniin. Tulevista opiskelijoista huokui motivoitunut asenne sekä halu lähteä opiskelemaan sosionomiksi. 

projektipäällikkö Antti Raekorpi