Karelian Vakasosionomi-hankkeen opiskelijat kampukselle!

Syksyllä 2020 aloimme kartoittamaan yhteistyössä Liperin kunnan varhaiskasvatuksen kanssa innokkaita ja motivoituneita työntekijöitä osallistumaan yhteishankkeeseen Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen avulla mahdollistettaisiin opiskelu varhaiskasvatuksen sosionomiksi työn ohessa. Työntekijöiden kanssa päästiinkin vaihtamaan ajatuksia etäyhteyksin koulutuksen tuomista mahdollisuuksista ja koulutuksen toteutumisesta. Kun hankehakemus hyväksyttiin keväällä 2021, oli ilo ylimmillään niin meillä Karelialla, mutta myös Liperin kunnan varhaiskasvatuksessa. Vihdoin päästäisiin kiinni itse opiskeluun!

Kuva: Anne Airaksinen

Elokuussa vietimme Vakasosionomi-hankkeen opiskelijoiden kanssa ensimmäistä lähitapaamispäivää Tikkarinne-kampuksella. Opiskeltu on toki jo aiemminkin: Liperin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat aloittivat opintonsa varhaiskasvatuksen sosionomeiksi jo maaliskuussa 2021, mutta tuolloin kevätlukukauden aikana opiskelu toteutui täysin etäyhteyksin. Nyt oli siis ensimmäinen kerta, kun opettajat ja opiskelijat pääsivät tapaamaan toisiansa kasvokkain muutoin, kuin etäyhteyksien välityksellä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan monimuotototeutusta nykyistä joustavammaksi. Pilotoimme koulutuksen työelämälähtöistä toteutusmallia, jossa kehitetään työn arjessa tapahtuvaa oppimista. Käytännössä ohjattu opiskelu tapahtuu vuorotellen niin etä- kuin lähitoteutuksina, jonka lisäksi oppimista tapahtuu varhaiskasvatustyön arjessa mm. reflektoimalla ja prosessoimalla opittuja asioita käytännössä.  

Yhtenä tavoitteena on luoda uudenlaisia malleja aikaisemmin opitun tunnistamiseen sekä tapoihin, joilla osoitetaan opintosuunnitelmaan liittyvä osaaminen. Tapaamispäivänä pidimme tähän tavoitteeseen liittyvän ideariihen ja kartoitimme opiskelijoiden ajatuksia ja ideoita siitä, minkälaisin menetelmin he mielestään voisivat osoittaa omaa osaamistaan. Saimme kokoon runsaasti ideoita, joita pääsemme yhdessä jatkokehittelemään ja testaamaan Vakasosionomi- hankkeessa. Näistä, ja monista muista hankkeen tapahtumista, tulemme jatkossa tiedottamaan hankkeen verkkosivuilla ja tässä blogissa.

Minkälaisin tunnelmin opiskelijat sitten olivat kampuksella tuona ensimmäisenä lähitapaamispäivänä? Katso syyslukukauden aloitustunnelmia alta:

Parasta, kun kesän jälkeen jatkuu taas opinnot niin, että päästään porukalla opiskelemaan, eikä ole vain itsenäistä opiskelua.”

”Toisten opiskelijoiden näkeminen oli tärkeää. Koulun aloitus muuttui konkreettiseksi kun pääsi näkemään koulun ja tilat!”

”Oli mukavaa ja myös jännittävää päästä lähiopetukseen, nähdä muita opiskelijoita ja opettajia. Tuntui, että opiskelu konkretisoitui kun pääsi oikeasti ”koulunpenkille”.”

Opiskelijaryhmästä välittyi erittäin motivoitunut asenne opiskelua kohtaan. Nyt pääsemme laajentamaan näkökulmia sosiaalialan laajaan kokonaisuuteen! Jos opiskelijat olivat jännittyneitä ja innostuneita, niin sama pätee myös meihin opettajiin: tätä syksyn ensimmäistä lähitapaamista olimme suunnitelleet ja pohtineet innokkaina tietäen, että vihdoin paluu kampukselle toteutuu. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä polkua kohti varhaiskasvatuksen sosionomiutta!

projektipäällikkö Antti Raekorpi

projektiasiantuntija Anne Airaksinen