Ajankohtaista

20.06.22 Opinnollistamisen antia: mitä jäi käteen?

Blogissa on seurattu KASK21-ryhmän matkaa läpi opinnollistamisen prosessin. Kevätlukukaudella toteutettu kokeilu on hankkeen ensimmäinen. Mitä jäi käteen? Lue blogista!

20.06.22 Oppimisympäristönä oma työpaikka

Kun oppimisympäristönä on oma työpaikka, opintojaksolla käsiteltävät asiat leviävät myös opiskelijan työyhteisöön. Blogiteksti käsittelee opinnollistamisen toteutusvaihetta.

14.06.22 Opinnollistamisen prosessi jatkuu: kolmikantakeskustelut

Siirrytään opinnollistamisen prosessissa eteenpäin kolmikantakeskusteluihin, jotka toimivat siirtymävaiheena suunnitelmasta kohti toteutusvaihetta. Lue lisää blogista.

14.06.22 Onnistunut opinnollistamiskokemus alkaa huolellisesta suunnittelusta

Opinnollistamisessa riittää pureskeltavaa. Tässä blogitekstissä avataan suunnitelmavaiheen tärkeyttä.

13.06.22 KASK21-ryhmän reflektiopäivä lukukauden päätteeksi

Sinnikkyyttä ja valon pilkahduksia KASK21-ryhmän kevätlukukauden reflektiopäivässä. Lisää blogista!

13.06.22 Vakasosionomi-hankkeen kokemuksia: opinnollistaminen opintojen vaihtoehtoisena toteutustapana

Kiinnostaako opinnollistaminen opintojen vaihtoehtoisena toteutustapana? Tästä blogitekstistä löytyy käytännön kokemuksia erityisesti opettajanäkökulmaan painottuen.

18.05.22 Projekti- ja yhteisökehittäminen -opintojakson opiskelijat mukana hankkeen kehittämistyössä

Hankkeemme on ollut jo kahteen otteeseen toimeksiantajana sosiaalialan Projekti- ja yhteisökehittäminen -opintojaksolla. Lue blogista, minkälaisia toimeksiannot olivat ja mitä ajatuksia yhteistyö herätti!

17.05.22 Vakasosionomi-hanke laajentui!

Keväällä -22 hankkeemme laajentui ja saimme yhteensä 28 uutta opiskelijaa Joensuusta sekä Nurmeksesta. Lue lisää blogista.

10.05.22 Moduuliajattelulla uudenlaista, kokonaisvaltaista ja opiskelijalähtöistä otetta

Hankkeen kehittäjäopettaja Kirsi Lindlöfin tunnelmia sekä ajatuksia hankkeessa pilotoidusta moduulimallista. Lue lisää blogista.

31.01.22 Opinnollistamisen prosessi käynnistyi

Osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja kehittämistä opinnollistamisen keinoin! Pilotoimme opinnollistamista Vakasosionomi-hankkeessa. Aloitustunnelmia blogissa.

10.01.22 Kohti uutta ja ihmeellistä hankemaailmaa!

Projektipäällikön tunnelmia blogissa.

22.12.21 Hyvää joulun aikaa ja onnea vuoteen 2022!
16.12.21 Opiskelijan puheenvuoro: opiskelua Vakasosionomi-hankkeessa

Miten ensimmäisen vuoden opinnot ovat sujuneet? Entä työn ja opiskelun yhdistäminen? KASK21-ryhmän opiskelija kertoo: lue lisää blogista!

14.12.21 Reflektiopäivä

Vietimme hankkeen opiskelijoiden kanssa reflektiopäivää. Mitä tuleville varhaiskasvatuksen sosionomeille on erityisesti jäänyt mieleen tähänastisista opinnoista nyt, kun opintoja on takana vajaan vuoden verran? Lue lisää blogista: syksyn opintojen reflektointia dialogisen toimintaotteen kautta.

24.11.21 Näkökulmia osaamiseen ja osaamisen tunnistamiseen

Mitä vastaisit kysymykseen: mitä sinä osaat?

22.11.21 Uusia tuulia opinnollistamiseen

Opinnollistaminen on työelämäläheinen tapa toteuttaa opintoja sekä kehittää omaa osaamista. Vakasosionomi-hankkeessa lähdemme tutkimaan opinnollistamisen mahdollisuuksia sekä käytettävyyttä sosiaalialan koulutuksessa. Lue lisää blogista.

29.09.21 Oppimismuotoilua

Blogikirjoitus oppimismuotoilusta sekä sen hyödyntämisestä hankkeen kehittämistyössä.

13.09.21 Vakasosionomi-hankkeen ensimmäinen syksy

Syyslukukausi -21 on käynnistynyt! Liperin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat aloittivat opintonsa varhaiskasvatuksen sosionomeiksi maaliskuussa 2021. Menneellä kevätlukukaudella opiskelu toteutui täysin etäohjattuna opiskeluna, mutta nyt syyslukukauden alussa pääsimme Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinne-kampukselle aloittamaan syksyn opinnot ja tapaamaan toisiamme kasvokkain. Lue syksyn aloitustunnelmia blogista.