Kohti uutta ja ihmeellistä hankemaailmaa!

ATT, Luna, maksatushakemus, ohjausryhmä, Repo-seuranta, EURA jne. Hyppääminen opettajan työstä ensimmäistä kertaa hankkeeseen, ja projektipäälliköksi, on ollut mielenkiintoinen. Uudet järjestelmät, termit, yhteistyökumppanit ja ennen kaikkea uusi työnkuva on laittanut oman työarjen uusiksi. Olen toiminut Karelia AMK:lla sosionomikoulutuksessa nyt 4 vuotta, joista viimeisen vuoden lehtorina. Omalla vastuualueellani on ollut varhaiskasvatuksen opettaminen, mikä on antanut työlleni selkeän suunnan. Kun mahdollisuus hankkeeseen tuli, oli se askel kohti tuntematonta. Jopa hyppy.  

Aloittaessani hankemaailma oli minulle aivan uusi maailma. Hankkeen suunnittelu, ESR -hankehakemuksen tekeminen oli ensimmäinen haaste, mihin yhteistyössä koulutuspäällikkömme ja projektihenkilöstön kanssa tartuimme. Sain kiitettävästi ohjeistusta perusperiaatteista, mihin on syytä kiinnittää huomiota ja tätä kautta hankesuunnitelma saatiin pienellä viilauksella hyväksytyksi. Jo ensimmäisestä tapaamisesta rahoittajan kanssa minulle jäi fiilis, että kyllä meillä tässä on jotain mihin rakentaa. Ja näinhän se onkin! Olimme tarttuneet ajankohtaiseen muutokseen työelämässä, mikä antoi erittäin hyvät perustelut toteuttaa tämä hanke. Varhaiskasvatuslaki (540/2018) muuttaa varhaiskasvatuksen henkilöstösuhdetta. ”Päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta 35 §:ssä tarkoitetusta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.” Tämä tarkoittaa käytännössä varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrän vähentymistä. Hankkeen avulla Liperin kunnan osista varhaiskasvatuksen lastenhoitajista koulutetaan varhaiskasvatuksen sosionomeja. 

Kun hankehakemus oli hyväksytty, alkoi hankkeen seuraava vaihe eli opintojaksojen toteuttamisen suunnittelu. Kuten jo aiemmin kerroin, vastuullani on ollut varhaiskasvatuksen opettaminen, minkä vuoksi kokonaisuus sosionomi (AMK) koulutuksesta on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle. Nyt siihen tuli muutos. Koenkin, että projektipäällikkyyden myötä, oma ymmärrykseni opintojaksojen sisällöistä on kasvanut huimasti. Olen tehnyt yhteistyötä opintojaksojen opettajien kanssa, käynyt läpi nykyisiä sisältöjä ja toteutuksia, sekä pohtinut yhdessä vaihtoehtoisia toteutustapoja. Nämä keskustelut ovat auttaneet minua ymmärtämään entistä paremmin opetussuunnitelmaamme ja tästä on tulevaisuuden kannalta iso hyöty omaan työhön. 

Nyt kun hanketta on toteutettu vajaa vuosi, olen erittäin tyytyväinen, että lähdin projektipäälliköksi. Opiskelijaryhmä on aktiivinen ja motivoitunut, yhteistyökumppani on innostunut yhteisestä kehittämisestä. Yhteistyö on sujunut valtavan hienosti niin meidän sosionomikoulutuksen opettajien, mutta myös muiden koulutusvastuiden opettajien kanssa. Iso kiitos hankkeen toteutumisesta meneekin opintojaksojen opettajille, ketkä ovat ottaneet hankkeen opiskelijaryhmän vastaan omille toteutuksilleen. Koenkin, että kokeiluille ja muutoksille on tilaus, kun on vain aikaa tehdä niitä. 

On kuitenkin muistettava, että tätä työtä ei tehdä yksin. Olen ollut erittäin kiitollinen, kun työyhteisöstämme on löytynyt innokkaita kehittäjäopettajia sekä loistava projektiasiantuntija. Yhteistyö on sujunut mallikkaasti, olemme ottautuneet hanketyöhön avoimin mielin, mikä on osaltaan tuonut lennokkaitakin ajatuksia opintojaksojen toteutuksiin. ”Keep it simple” ei ole aina meille se ratkaisu, vaan ajatellaan enemmän eri tavoin avautuvia mahdollisuuksia. 

Projektipäällikkö Antti Raekorpi