Vakasosionomi-hanke

Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen sosionomiksi kuntakumppanuuden avulla

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) muuttaa varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia. Vuonna 2030 päiväkodeissa tulee olla korkeakoulutettuja työntekijöitä 2/3, nykyisen 1/3 sijaan. Tämä tarkoittaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajien huomattavaa vähenemistä varhaiskasvatuksessa. Jotta kunnat ja päiväkodit pystyvät vastaamaan lain vaatimuksiin, tulee nykyisiä varhaiskasvatuksen lastenhoitajia uudelleenkouluttaa.

Varhaiskasvatuksen sosionomi on siis uusi tehtävänimike. Karelia ammattikorkeakoulusta on valmistunut aikaisemmin varhaiskasvatuksen opettajia, mutta uuden tehtävänimikkeen myötä tämä muuttuu. Ennen 1.9.2019 opintonsa aloittaneet opiskelijat saavat vielä varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden, mutta tämän jälkeen saapuneet opiskelijat saavat varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyden.

Lain muutos ja työelämän muutokset ovat lähtökohtia aloitetulle hankkeellemme, mikä toteutetaan yhteistyössä Liperin kunnan kanssa. Hanke käynnistyi 1.3.2021 ja tällöin 13 Liperin varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa aloittivat kouluttautumisen varhaiskasvatuksen sosionomiksi. Hanke kestää kevääseen 2023 asti, minkä aikana opiskelijat suorittavat sosiaalialan koulutusohjelman opintoja avoimen amk:n opiskelijoina.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan monimuotototeutusta nykyistä joustavammaksi. Tavoitteena on pilotoida varhaiskasvatuksen koulutuksen työelämälähtöistä toteutusmallia, jossa kehitetään työn arjessa tapahtuvaa oppimista. Hankkeen tavoitteena on myös luoda uudenlaisia malleja opetuksen räätälöintiin, joustaviin toteutustapoihin, aikaisemmin opitun tunnistamiseen sekä näyttöihin tms. uudenlaisiin tapoihin, joilla osoitetaan opintosuunnitelmaan liittyvä osaaminen. Laajasti katsoen tässä hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen koulutukseen uusia, yleisemmin hyödynnettäviä työelämälähtöisiä jatkuvan oppimisen ratkaisuja.

Hankkeen keskeiset teemat ovat:

1. Työssä olevan osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen – jatkuva oppiminen

2. Erillisen opintopolun kehittäminen varhaiskasvatuksessa työskenteleville

Hankkeen tuloksena Karelia-ammattikorkeakoulussa otetaan käyttöön uudenlaisia työelämään integroituja toimintatapoja monimuotototeutuksiin sosiaalialan koulutuksessa. Tätä työn opinnollistamista pystytään hyödyntämään mahdollisesti myös muilla koulutusaloilla. Varhaiskasvatus toimii tämän kehittämistyön pilottina.