• Syyslukukausi pakettiin

    KASK22-ryhmä osallistui koko päivän mittaiseen ammatillisen kasvun tapaamiseen syyslukukauden päätteeksi. Ryhmä on aloittanut opiskelut maaliskuussa 2022, joten päivän tavoitteena oli kasata ajatuksia oppimisesta, opiskelutaidoista, ammatillisesta kasvusta sekä ryhmäytymisestä. Ryhmä koostuu Joensuun, Nurmeksen sekä viiden yksityisen päiväkodin varhaiskasvatuksen lastenhoitajista. Vaikka koulua ollaan käyty jo 9 kk, on osa opiskelijoista vielä hieman tuntemattomampia toisilleen. Opinnot ovat pitäneet…


  • Vakasosionomi -hanke opinnäytetyön toimeksiantajana: tuotoksena video vakasosionomin osaamisesta

    Hankkeemme antoi loppusyksystä 2021 opinnäytetyön toimeksiannon, yhteistyössä Liperin kunnan varhaiskasvatuksen kanssa, Karelia ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden opiskelijoille. Aiheena oli vakasosionomius ja toiveissa toiminnallinen opinnäytetyö, minkä tuotoksena syntyisi video varhaiskasvatuksen sosionomin osaamisesta ja työnkuvasta. Video toteutettaisiin ostopalveluna Rookie Communications Oy:n kanssa. Varhaiskasvatuslain (540/2018) henkilöstörakenteen muutoksen myötä, aihe oli erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Kaksi opiskelijaa ottautui toimeksiantoon ja…


  • Opinnollistamisen antia: mitä jäi käteen?

    Blogissa olemme tähän mennessä käsitelleet runsaasti kokemuksiamme opinnollistamiseen liittyen, jota pilotoimme Vakasosionomi-hankkeessa Karelia amk:n ja Liperin kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Olemme jakaneet opinnollistamisen pääpiirteissään kolmeen vaiheeseen, jotka ovat 1. suunnitelmavaihe, 2. toteutus sekä 3. opitun osoittaminen. Tässä blogitekstissä käsittelemme pilotointikokemuksiimme perustuen opinnollistamisprosessin viimeistä vaihetta, eli opitun osoittamista. Tuomme esille opiskelijoiden kokemuksia siitä, miten he kokivat opinnollistamisen…