Vakasosionomi -hanke opinnäytetyön toimeksiantajana: tuotoksena video vakasosionomin osaamisesta

Hankkeemme antoi loppusyksystä 2021 opinnäytetyön toimeksiannon, yhteistyössä Liperin kunnan varhaiskasvatuksen kanssa, Karelia ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden opiskelijoille. Aiheena oli vakasosionomius ja toiveissa toiminnallinen opinnäytetyö, minkä tuotoksena syntyisi video varhaiskasvatuksen sosionomin osaamisesta ja työnkuvasta. Video toteutettaisiin ostopalveluna Rookie Communications Oy:n kanssa. Varhaiskasvatuslain (540/2018) henkilöstörakenteen muutoksen myötä, aihe oli erittäin ajankohtainen ja tärkeä.

Kaksi opiskelijaa ottautui toimeksiantoon ja yhteistyö opiskelijoiden kanssa aloitettiin tammikuussa 2022. Onneksemme huomasimme, että opiskelijat olivat aktiivisia ja motivoituneita tekemään tiivistä yhteistyötä meidän ja Liperin kunnan varhaiskasvatuksen kanssa sekä veivät videointiprosessia eteenpäin itsenäisesti ja aktiivisesti Rookien kansssa.

Lopputuotoksena syntyi noin kolmen minuutin mittainen video; Varhaiskasvatuksen vahvistaja ­­– varhaiskasvatuksen sosionomit yhteistyön ja yksilöllisen tuen ammattilaisina. Toimeksiantajan näkökulmasta toimeksiannon tavoitteet toteutuivat erittäin hyvin. Video kuvaa vakasosionomin laajaa osaamista ja roolia muuttuvassa varhaiskasvatuksessa.

Videota tullaan hyödyntämään Karelia AMK:n sosiaalialan koulutuksessa eri opintojaksoilla sekä Liperin kunnan varhaiskasvatuksessa vakasosionomin osaamisen esiintuomisen ja työnkuvan selkeyttämisen tukena.

Iso kiitos yhteistyöstä opinnäytetyön tekijöille, Liperin kunnalle sekä Rookielle!

Varhaiskasvatuksen vahvistaja: varhaiskasvatuksen sosionomit yhteistyön ja yksilöllisen tuen ammattilaisina-video

Vakasosionomi -hankkeen projektipäällikkö,

Antti Raekorpi