Syyslukukausi pakettiin

KASK22-ryhmä osallistui koko päivän mittaiseen ammatillisen kasvun tapaamiseen syyslukukauden päätteeksi. Ryhmä on aloittanut opiskelut maaliskuussa 2022, joten päivän tavoitteena oli kasata ajatuksia oppimisesta, opiskelutaidoista, ammatillisesta kasvusta sekä ryhmäytymisestä.

Ryhmä koostuu Joensuun, Nurmeksen sekä viiden yksityisen päiväkodin varhaiskasvatuksen lastenhoitajista. Vaikka koulua ollaan käyty jo 9 kk, on osa opiskelijoista vielä hieman tuntemattomampia toisilleen. Opinnot ovat pitäneet sisällään yksilö-, pari- ja pienryhmätöitä, joten keskittyminen on ollut omissa ja pienryhmätyöskentelytaidoissa, eikä välttämättä olla vielä työskennelty kaikkien kanssa yhdessä. Näinpä päivä aloitettiinkin oman itsensä kuvaamisesta, joista toisten opiskelijoiden täytyi tunnistaa toisensa. Ennakkotehtävänä oli ollut kirjoittaa lyhyt itseä ja omaa ammatillista minää kuvaileva teksti, jonka perusteella muut voisivat tunnistaa tekstin kirjoittajan. Tekstit oli tulostettu paperille, ja tarkoituksena oli saada paperit oikeille omistajilleen. Tehtävä oli haasteellinen, sillä ammatillisen minän kuvauksissa opiskelijoilta tuli esiin hyvinkin samankaltaisia arvoja.

”On ilo huomata miten samanhenkistä porukkaa olemme, ja vaikka laput ei löydä ihan vielä oikeille omistajille niin kyllä meillä jotain haisuja alkaa olla minkälainen kukin on.”

”Tänään jo tuntui siltä, että alamme olla oikea ryhmä, vaikkemme vielä tunne toisiamme niin hyvin, että lappuset olisivat löytäneet oikeille omistajilleen.. Yhdessä nauraminen teki hyvää!”

Päivän yhtenä teemana oli myös varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuva. Tämän selkeyttämiseen ja arkeen linkittämisen tarvitaan avointa keskustelua niin opiskelijoiden kesken, oppilaitoksen ja opiskelijoiden välillä, työnantajan ja työntekijöiden sekä oppilaitoksen ja työnantajien välillä. Isossa roolissa työnkuvan selkeyttämiseen on ymmärrys omasta osaamisesta ja koulutuksen tuoman tiedon linkittämisestä arkeen. Tämän uuden tiedon esiintuominen arjessa osoittaa omalle tiimille sekä koko työyhteisölle, mitä varhaiskasvatuksen sosionomi osaa, tietää ja taitaa. Tämän myötä tehtävän kuvaan löydetään elementtejä, mitkä vahvalla tiimityöskentelyllä saadaan tukemaan esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan pedagogista osaamista. Näin ollen pystytään varmistamaan laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutuminen moniammatillisessa tiimissä.

”Paljon on vielä tehtävää, että varhaiskasvatuksen sosionomin asema päiväkotiryhmässä avautuu työnantajille ja työkavereille – ja itselle.”

”Vakasosionomin työnkuva on ja tulee varmaan vielä pitkään olemaankin hieman epäselvä, mutta tällaiset keskustelut ehkä selkiyttävät sitä pikkuhiljaa.”

Kokonaisuudessaan opinnot ovat edenneet erittäin hyvin niin KASK22- kuin myös KASK21-ryhmällä. Opiskelijat ovat olleet motivoituneita, uutta tietoa on hankittu ja osaaminen on alkanut näkymään myös työpaikoilla.

”Sosionomikoulutuksessa olevien työssä näkyy selvästi aivan erilainen ote tuen vaatimien järjestelyjen ja pedagogiikan näkökulmasta.”

Opiskelijoiden opiskelutaidot ovat ottaneet aimoharppauksen eteenpäin. On löydetty itselleen sopivia tapoja työskennellä, opittu aikatauluttamaan opintoja, pystytty yhdistämään koulu, työ ja arki. Arvostus opiskelijoita kohtaan on suuri ja tutoropettajina olemme muistutelleet opiskelijoita, että muistavat pysähtyä ja huomata omia aikaansaannoksiaan.

”Kyllä se vaan on niin, että ihan sikaylpeitä saadaan olla itseistämme!!!”

On erittäin antoisaa työskennellä opiskelijoiden kanssa, ketkä ovat motivoituneita oppimaan uutta!

Hanke vetäytyy pikkuhiljaa ansaitulle jouluvapaille ja jatkamme täydellä höyryllä heti tammikuussa 2023.

Rauhallista Joulun aikaa kaikille!

Vakasosionomi-hanke

Projektipäällikkö Antti Raekorpi

Projektiasiantuntija Anne Airaksinen