KASK21-ryhmän reflektiopäivä kevätlukukauden päätteeksi: sinnikkyyttä ja valon pilkahduksia

Kokoonnuimme tuttuun tapaan lukukauden päätteeksi KASK21-ryhmän kanssa ns. reflektiopäivään, jonka tarkoituksena on yhteinen reflektointi lukukauden aikana opitusta. Ryhmän muodostavat 10 Liperin varhaiskasvatuksen työntekijää, jotka opiskelevat Karelia-ammattikorkeakoulussa varhaiskasvatuksen sosionomeiksi.

Tehtävänä oli lähteä parin kanssa oppimiskävelylle aurinkoiseen kevätsäähän ja pohtia, miten oma ammatillinen kasvu oli kevään mittaan kehittynyt sosiaalialan kompetensseihin peilaten. Ajatuksia tuotettiin kävelyn aikana Padletille, ja kävelyn jälkeen niistä keskusteltiin yhteisesti. Lisäksi kunkin parin tehtävänä oli ottaa kuva jostakin asiasta, joka kuvastaa KASK21-ryhmää sekä ryhmän kulkemaa oppimispolkua tällä hetkellä.

Hienosti valikoituneista kuva-aiheista koostui oheinen kollaasi:

Opiskelijoiden kommenttien mukaan kevätlukukauden koettiin olleen työläs mutta antoisa. Ammatillinen kasvu oli tänä keväänä kehittynyt kohisten. Sisällöistä painottuivat erityisesti ammatillinen vuorovaikutus, sosiaalipedagoginen ymmärrys, erilaiset asiakasryhmät ja luovat menetelmät. Opiskeluun oli myös kertyneen kokemuksen myötä löytynyt lisää itsevarmuutta!

”Pitkä tie vielä edessä, mutta valon pilkahdukset ohjaa eteenpäin.”

On ollut hienoa seurata KASK21-ryhmäläisten uutteraa opiskelua työn ohella, ja heidän tähänastista kasvuaan sosionomeiksi. Tästä on erittäin hyvä jatkaa opintoja eteenpäin!

projektiasiantuntija Anne Airaksinen