• Onnistunut opinnollistamiskokemus alkaa huolellisesta suunnittelusta

    Aiemmissa blogiteksteissä olemme kertoneet opinnollistamisesta, jota pilotoitiin keväällä -22 Vakasosionomi-hankkeessa Karelia amk:n ja Liperin varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Tässä blogitekstissä käsittelemme opinnollistamisprosessin ensimmäistä vaihetta: suunnitelman laatimista.   Osaamisen tunnistamista ja kokonaisuuden hahmottamista Opiskelijan tulee jäsennellä oman osaamisensa kehittämistarpeet ja -aikeet suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Tätä helpottaa se, että opintojakson tavoitteet ovat helposti ja selkeässä muodossa opiskelijan saatavilla. Opinnollistamisen tavoitteita…


  • KASK21-ryhmän reflektiopäivä kevätlukukauden päätteeksi: sinnikkyyttä ja valon pilkahduksia

    Kokoonnuimme tuttuun tapaan lukukauden päätteeksi KASK21-ryhmän kanssa ns. reflektiopäivään, jonka tarkoituksena on yhteinen reflektointi lukukauden aikana opitusta. Ryhmän muodostavat 10 Liperin varhaiskasvatuksen työntekijää, jotka opiskelevat Karelia-ammattikorkeakoulussa varhaiskasvatuksen sosionomeiksi. Tehtävänä oli lähteä parin kanssa oppimiskävelylle aurinkoiseen kevätsäähän ja pohtia, miten oma ammatillinen kasvu oli kevään mittaan kehittynyt sosiaalialan kompetensseihin peilaten. Ajatuksia tuotettiin kävelyn aikana Padletille, ja…


  • Vakasosionomi-hankkeen kokemuksia: opinnollistaminen opintojen vaihtoehtoisena toteutustapana

    Opinnollistaminen liittyy työn arjessa tapahtuvaan oppimiseen. Se on yksi keino tunnistaa jo olemassa olevaa osaamista sekä kehittää sitä. Lisäksi se mahdollistaa osaamisen tunnustamisen oppilaitoksessa, kun osaaminen konkretisoidaan opintosuoritukseksi ja arvioitavaan muotoon. Olemme olleet hankkeessa erittäin kiinnostuneita tästä oppimismenetelmästä, koska yksi kehittämiskohteistamme on työn arjessa tapahtuva oppiminen. Hankkeemme opiskelijat ovat työssäkäyviä ja heillä on jo olemassa…