Categories
Yleinen

Syksyn opintojen reflektointia dialogisen toimintaotteen kautta

Syyslukukauden kääntyessä loppupuolelle vietimme varhaiskasvatuksen sosionomeiksi opiskelevan KASK21-ryhmän kanssa ammatillisen kasvun reflektiopäivää. Reflektiopäivän tarkoituksena oli palata syventämään opintojen aikana esille nousseita mielenkiintoisia teemoja sekä päästä kokeilemaan dialogista toimintaotetta erilaisten käytännön harjoitteiden kautta.  Oppimista voi olla hankala havaita, jos oppimisen äärelle ei pysähdy. Oppija luo ja yhdistää uutta tietoa aiemmin oppimaansa, ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa omaa oppimista on mahdollisuus vielä syventää. Ammatillisen kasvun tavoitteena onkin […]


Categories
Yleinen

Näkökulmia osaamiseen ja osaamisen tunnistamiseen

Mitä vastaisit kysymykseen: mitä sinä osaat? Varsin moni saattaisi lähteä etsimään vastauksia omasta ammatillisesta osaamisestaan. Vakasosionomi-hankeessa työskentelemme aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen teemojen parissa. Ennen kuin osaamista lähdetään tunnistamaan, on syytä määritellä, mitä osaamisella oikeastaan tarkoitetaan. Yksilön osaaminen karttuu laajasti eri yhteyksissä: formaalin, nonformaalin ja informaalin oppimisen kautta. Formaali oppiminen on tavoitteellista ja usein […]


Categories
Yleinen

Uusia tuulia opinnollistamiseen

Vakasosionomi-hankkeen syksy on edennyt työntäyteisesti ja suunnitelmien mukaisesti: opiskelijat ovat ansiokkaasti jatkaneet opinnoissaan etenemistä, ja hankkeen kehittämistyössä tapahtuu nyt paljon. Yksi kehittämiskohteistamme on työn arjessa tapahtuva oppiminen, joka on liitoksissa myös aiemmin opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Hankkeen opiskelijat, Liperin kunnan varhaiskasvatuksen työntekijät, suorittavat sosionomiopintojaan työn ohessa. Työelämäläheiselle toteutustavalle on näin ollen myös käytännön tarve. Olemme […]


Categories
Yleinen

Kehittämistyötä oppimismuotoilun keinoin

Vakasosionomi-hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda ja kehittää malleja joustaviin toteutustapoihin sekä aikaisemmin opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen siten, että kiinnitämme erityistä huomiota työn arjessa tapahtuvaan oppimiseen. Tämän tavoitteen pohjalta me hankkeen työntekijät lähdimme hankkimaan kehittämistyötämme varten työkaluja oppimismuotoilu-koulutuksesta. Osallistuimme keväällä 2021 Karelian henkilöstölle suunnattuun pedagogiseen koulutukseen, jonka aiheena oli oppimismuotoilu. Kyseessä oli Karelian Tulevaisuuden työ -hankkeen […]


Categories
Yleinen

Karelian Vakasosionomi-hankkeen opiskelijat kampukselle!

Syksyllä 2020 aloimme kartoittamaan yhteistyössä Liperin kunnan varhaiskasvatuksen kanssa innokkaita ja motivoituneita työntekijöitä osallistumaan yhteishankkeeseen Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen avulla mahdollistettaisiin opiskelu varhaiskasvatuksen sosionomiksi työn ohessa. Työntekijöiden kanssa päästiinkin vaihtamaan ajatuksia etäyhteyksin koulutuksen tuomista mahdollisuuksista ja koulutuksen toteutumisesta. Kun hankehakemus hyväksyttiin keväällä 2021, oli ilo ylimmillään niin meillä Karelialla, mutta myös Liperin kunnan varhaiskasvatuksessa. Vihdoin päästäisiin […]