• Uusia tuulia opinnollistamiseen

    Vakasosionomi-hankkeen syksy on edennyt työntäyteisesti ja suunnitelmien mukaisesti: opiskelijat ovat ansiokkaasti jatkaneet opinnoissaan etenemistä, ja hankkeen kehittämistyössä tapahtuu nyt paljon. Yksi kehittämiskohteistamme on työn arjessa tapahtuva oppiminen, joka on liitoksissa myös aiemmin opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Hankkeen opiskelijat, Liperin kunnan varhaiskasvatuksen työntekijät, suorittavat sosionomiopintojaan työn ohessa. Työelämäläheiselle toteutustavalle on näin ollen myös käytännön tarve. Olemme…


  • Kehittämistyötä oppimismuotoilun keinoin

    Vakasosionomi-hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda ja kehittää malleja joustaviin toteutustapoihin sekä aikaisemmin opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen siten, että kiinnitämme erityistä huomiota työn arjessa tapahtuvaan oppimiseen. Tämän tavoitteen pohjalta me hankkeen työntekijät lähdimme hankkimaan kehittämistyötämme varten työkaluja oppimismuotoilu-koulutuksesta. Osallistuimme keväällä 2021 Karelian henkilöstölle suunnattuun pedagogiseen koulutukseen, jonka aiheena oli oppimismuotoilu. Kyseessä oli Karelian Tulevaisuuden työ -hankkeen…


  • Karelian Vakasosionomi-hankkeen opiskelijat kampukselle!

    Syksyllä 2020 aloimme kartoittamaan yhteistyössä Liperin kunnan varhaiskasvatuksen kanssa innokkaita ja motivoituneita työntekijöitä osallistumaan yhteishankkeeseen Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen avulla mahdollistettaisiin opiskelu varhaiskasvatuksen sosionomiksi työn ohessa. Työntekijöiden kanssa päästiinkin vaihtamaan ajatuksia etäyhteyksin koulutuksen tuomista mahdollisuuksista ja koulutuksen toteutumisesta. Kun hankehakemus hyväksyttiin keväällä 2021, oli ilo ylimmillään niin meillä Karelialla, mutta myös Liperin kunnan varhaiskasvatuksessa. Vihdoin päästäisiin…