• Opiskelijan puheenvuoro: opiskelua Vakasosionomi-hankkeessa

    Kun lähtee summaamaan kulunutta vuotta, voi vain todeta, että paljon on tapahtunut. Kun joku kysyy, mitä olette tehneet ja mitä olette opiskelleet, joudun turvautumaan opintosuoriteotteisiin ja tarkistamaan mitä kaikkea sitä onkaan vuoden aikana ehtinyt sinne kerryttää. Näin muisti palautuu pätkittäin. Paljon on tullut uutta ja itselle vierasta mutta myös iloksi voin todeta, että oman työkokemuksen…


  • Syksyn opintojen reflektointia dialogisen toimintaotteen kautta

    Syyslukukauden kääntyessä loppupuolelle vietimme varhaiskasvatuksen sosionomeiksi opiskelevan KASK21-ryhmän kanssa ammatillisen kasvun reflektiopäivää. Reflektiopäivän tarkoituksena oli palata syventämään opintojen aikana esille nousseita mielenkiintoisia teemoja sekä päästä kokeilemaan dialogista toimintaotetta erilaisten käytännön harjoitteiden kautta.  Oppimista voi olla hankala havaita, jos oppimisen äärelle ei pysähdy. Oppija luo ja yhdistää uutta tietoa aiemmin oppimaansa, ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa omaa oppimista on mahdollisuus vielä syventää. Ammatillisen kasvun tavoitteena onkin…


  • Näkökulmia osaamiseen ja osaamisen tunnistamiseen

    Mitä vastaisit kysymykseen: mitä sinä osaat? Varsin moni saattaisi lähteä etsimään vastauksia omasta ammatillisesta osaamisestaan. Vakasosionomi-hankeessa työskentelemme aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen teemojen parissa. Ennen kuin osaamista lähdetään tunnistamaan, on syytä määritellä, mitä osaamisella oikeastaan tarkoitetaan. Yksilön osaaminen karttuu laajasti eri yhteyksissä: formaalin, nonformaalin ja informaalin oppimisen kautta. Formaali oppiminen on tavoitteellista ja usein…