• Opinnollistamisen prosessi käynnistyi

    Yksi Vakasosionomi-hankkeen kehittämiskohteista on työn arjessa tapahtuva oppiminen. Tähän kehittämiskohteeseen pääsemme kiinnittymään opinnollistamisen menetelmin. Opinnollistaminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden opiskelijoiden olemassa olevan osaamisen tunnistamiseen sekä osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen (Airola, Sillanpää & Vuori 2017, 60). Opinnollistamisen avulla osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin osaamisen tunnustaminen mahdollistuu. Oppiminen ja osaamistavoitteet liitetään vahvasti käytännön työhön, jolloin oppiminen siirtyy luokkahuoneesta työpaikalle.…


  • Kohti uutta ja ihmeellistä hankemaailmaa!

    ATT, Luna, maksatushakemus, ohjausryhmä, Repo-seuranta, EURA jne. Hyppääminen opettajan työstä ensimmäistä kertaa hankkeeseen, ja projektipäälliköksi, on ollut mielenkiintoinen. Uudet järjestelmät, termit, yhteistyökumppanit ja ennen kaikkea uusi työnkuva on laittanut oman työarjen uusiksi. Olen toiminut Karelia AMK:lla sosionomikoulutuksessa nyt 4 vuotta, joista viimeisen vuoden lehtorina. Omalla vastuualueellani on ollut varhaiskasvatuksen opettaminen, mikä on antanut työlleni selkeän…


  • Hyvää joulun aikaa ja onnea vuoteen 2022!